2011. május 15., vasárnap

Dr. Ébner Jenő - nekrológ


„Mindenkivel mindig jót tégy!”

Már húsz éve!
Igen, már húsz éve, hogy eltávozott közülünk dr. Ébner Jenő, Ébner atya, Jenő bá.              
Húsz év. Milyen hosszú idő, és milyen rövid. Azóta sok víz lefolyt már a Maroson, pedig milyen kicsiny a forrása. Mennyi minden változott azóta, és nem változott semmi! Mária országa ugyanolyan közel van nekünk, és ugyanolyan távol nekik. Közel nekünk, akik itt éltünk, élünk, szerettük és tiszteltük,- és távol nekik, akik rettegtek, féltek és meggyilkolták Őt.

De ki is volt Ő tulajdonképpen? 

Dr. Ébner Jenő 1907. április 22-én született Budapesten, a Ferencvárosban. A budapesti ciszterci Szent Imre Gimnáziumban érettségizett 1927-ben. Belépett a lazarista rendbe, teológiai tanulmányait a rend piliscsabai főiskoláján és Szobon végezte. Hét éves novíciusi idő után, 1930-ban Budapesten szentelték pappá. A fővárosban, majd Piliscsabán segédlelkészi szolgálatot teljesített, ezután Szobon lett teológiai tanár és a vidék missziós lelkipásztora. Később egyetemi tanárként dolgozott. Tanított Bécsben, Linzben és Budapesten is, ahol doktorátust is szerzett.  Észak-Erdély visszacsatolását követően a kolozsvári Írisz-telep plébánosa lett, ő építtette a kerekdombi templomot és paplakot. A második világháború után is Erdélyben maradt: Csíkszeredán volt kórházlelkész, majd Biharsályi, Bikács, Cséffa, Türkös plébánosa. Nagyváradon rendfőnök lett. A lazarista rend romániai feloszlatása után, a  Securitate 1953-ban Marosfőt jelölte ki kényszerlakhelyül.    1960-ban missziós házat épített a Maros forrásánál, onnan látogatta híveit, de Őt is sokan keresték fel a legkülönfélébb lelki problémáikkal távoli vidékekről is.                                                          
A Securitate és a Rendőrség állandóan ellenőrizte, és nem volt szabad elhagynia a helységet.                                                                                                               1984-ben, mint lazarista – a szegények védője és támogatója – titokban egy caritas szervezetet alapított, melynek szálai Szatmárra is elértek. Összekötő volt Márton Áron püspök és Róma között.                                                                                                                                        
Tragikus halálát előre megjósolta, ami 1989. december 26-án – Szent István vértanú ünnepén – be is következett. Miután leszállt az est, öt férfi kopogott be hozzá.  Nagyon jól tudták, hogy nincs pénze, hisz a szentmisékért kapott pénzt, sőt tűzifáját is szétosztotta a szegények között. Azért mégis követelőztek, betuszkolták házi kápolnájába, kezét hátrakötözték, stólájával betömték száját, felfektették egy padra és térdükkel döngölték a mellét, majd lábbal taposták, amíg kilehelte lelkét. Mindezt az oltár előtt, ahol Ő minden nap misézett.  A hívek úgy hiszik, és a jelek is arra mutatnak, hogy a hatalom megfigyelő emberei álltak a szomorú esett mögött. Jó szívét ismerve a gyilkosainak biztosan megbocsátott.
Szegénységét itt hagyva 82 évesen távozott az örök életbe.

"Mindenkivel mindig jót tégy!" 
Ez volt a jelmondata, ennek - és ebben a szellemben élt.
                                                                                                                         
Mindenkit megajándékozott, aki házába betért. Ezt a házat Ő építette, amely az igazi szeretet otthona lett. Házi kápolnájában minden nap misézett és szeretetben egybeolvadt a marosfői hívekkel. Különösen szerette a gyermekeket és az elhagyott szegényeket. Nem megosztotta, amit kapott, hanem teljes egészében elosztotta a kapott adományokat. A kóstolót, a liter tejet, a kiló krumplit, ahogy kapta, rögtön tovább is adta a rászorulóknak. Az általa megsegítettek közül voltak, akik meglopták, kirabolták.  Szabad idejében rózsafüzéreket készített, és egy könyörgés kíséretében mindenkinek adott belőle. Külön imádkozott a gépkocsival közlekedőkért a biztonságos megérkezés érdekében. Gyógynövények nagy ismerője és gyűjtője volt, tanácsaival ellátott minden beteget.

Komoly gyűjteményei voltak. Gutenberg-biblia, kőzet-gyűjtemény, fegyverek, távol-keleti szamuráj páncél. Jelenleg, a Csíki Székely Múzeum gyűjteményének szín- vonalát emelik. A múzeum nem tud olyan adománylevelekről, amely az önkéntes adományozást alátámasztaná. Sokkal valószínűbb, hogy a fegyverkiállításon látható tárgyak nagy részét a rendőrség kobozta el, így került végül a múzeum tulajdonába. A kiállításról egészen jópofa bemutató füzet is készült, amelynek a grafikai tervét a Gutenberg műhely készítette. A bemutató füzet szerint a távol-keleti szamuráj páncél esetében amit látunk: hiányos japán felső lemezvértezet. Anyaga barnára színezett urusival átitatott, többrétegű textil. Magassága 1100 mm, szélessége 500 mm, súlya 8 kg.  
Miután Ébner atya rablógyilkosság áldozata lett, missziós házát ifjúsági szállásnak használják.
1993. szeptember 23-án, Marosfőn emléktáblát állítottak az 1989. dec. 26-án agyonvert Ébner Jenő katolikus pap emlékére, az általa emelt haranglábon.
2004. szeptember 18-án, szombaton, dr. Ébner Jenő nevét vette fel a marosfői 4-es számú Általános Iskola, bensőséges ünnepség keretében. A névadó ünnepségen a hű barát, a szatmárnémeti Willand Ferenc emlékezett dr. Ébner Jenőre, az iskolát az ortodox és katolikus egyház képviselői áldották meg.
Művelt, felvilágosult, haladó gondolkozású ember volt, Istent félő, és Istent szerető, testében, lelkében katolikus pap. A helybeli lakosok mellett nagyon sok nyaraló, átutazó is megfordult szerény kápolnájában. Mágnesként vonzotta az embereket. Mindenkihez volt egy jó szava, ha kellett bátorított, ha kellett vigasztalt, és az élet minden területén tudott tanácsokat adni.                                                                 
Közel húsz éves ismeretségünk alatt számtalanszor megfordultam lakásán, kápolnájában. Ő ismertette és szerettette meg velem a katolikus vallást, Ő mesélt először a Csíksomlyói Szűz Máriáról. Lelki társ, tanító, és jó barát volt. Hálával tartozom Istennek, hogy ismerhettem, hogy barátomnak tudhattam, hogy miséi alatt ministrálhattam Neki.
Minden év december 26-án, halálának évfordulóján, a „szeretet és béke háza” mellett megemlékezést tartanak a hűséges marosfői hívek.
                                                     
Idén, 2009. decemberében, halálának 20.-ik évfordulóján, kopjafa - avatással, és - szenteléssel emlékezünk meg e nagyszerű EMBER méltó életéről és méltatlan haláláról. A kopjafa anyaga Bognár Béla pásztói vállalkozó adománya, a réztábla Virágh Szabolcs és családja ajándéka. A kopjafát  a magyarországi Szurdokpüspökiben élő, Erdélyből elszármazott Rózsa Zoltán-Márton faragta. Az előkészítő és alapozási munkálatokat Baricz Imre, és Simon Attila egyháztanácsosok végezték. A kopjafát a marosfői plébános, Borka Ernő atya szentelte fel.
Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult az emlékmű létrejöttéhez, és mindazoknak, akik eljöttek emlékezni.
                            Isten fizesse meg érte! 

Nyugalma legyen csendes!                                                                                 
Emlékét örökké megőrizzük szívünkben.                

Rózsa Zoltán-Márton
Szurdokpüspöki, 2009. 12. 26. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése